ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത്‌ താനേ വന്ന് ചേരും! ക്ലോക്ക് വീട്ടിൽ ഈ ദിശയിലാണോ വെയ്ക്കുന്നത് എക്കിൽ!!!

ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ക്ലോക്കിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം ആകാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടികാരത്തിന്റെ വാസ്തു സ്ഥാനം അറിയാതെ തന്നെ വയ്ക്കുകയും തന്മൂലം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ചേരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് വീടുകളിൽ ക്ലോക്കിന് സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെയെല്ലാം വയ്ക്കാം എവിടെയെല്ലാം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

   

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടുകളിൽ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം തന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ നേരം അതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേറെയില്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനും മൂലധനം.

അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സമയത്തെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമയം വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തതാ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കാര്യം വിജയം ജീവിതവിജയം നേടാനായി കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ സമയം നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പരിപാലനം ആയിട്ട് പവിത്രമായ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *