ശംഖ് പുഷ്പം മാത്രം മതി, ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ എല്ലാം മാറാൻ, മക്കൾക്ക്‌ വിജയം വന്നു ചേരുവാൻ

നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ നമ്മളെ ധാരാളം സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നട്ടുവളർത്താറുണ്ട്.. ഇത്തരത്തിൽ നട്ടുവളർത്തുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ വീടിന് കൂടുതൽ ഭംഗിയും മനോഹാരിതയും നൽകാറുണ്ട്.. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവ് ഈ പറയുന്ന ചെടികൾക്ക് ഉണ്ട്.. കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക.

   

തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സസ്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ്.. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ചെടികൾ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദിശ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടുവളർത്തുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇത്തരം പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങൾ നൽകുന്ന ദിശകളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് എങ്കില് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ.

ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.. അത്തരത്തിൽ വളരെയേറെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത്.. ഈ പറയുന്ന ചെടി എപ്രകാരമാണ് നട്ടുവളർത്തേണ്ടത് എന്നും വീടിൻറെ ഏതുഭാഗത്ത് നടുകയാണ് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും എന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദേവതകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുഷ്പമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം എന്നു പറയുന്നത്.. പ്രധാനമായിട്ടും ശാസ്താവിനും പരമശിവനും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പുഷ്പമായി ഇതിനെ പറയുന്നു.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക..

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *