വീടിന്റെ ഈ ദിശകളിൽ കലണ്ടർ തൂക്കരുത്, വരാൻ പോകുന്നത് വലിയ ദോഷം!

നമ്മുടെ നേരത്തെയും നമ്മുടെ കാലത്തെയും നമ്മുടെ സമയത്തെയും ഒരുപാട് തന്നെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇട്ടിരിക്കുന്ന കലണ്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തു ശാസ്ത്രപരമായി അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ലോഹ അസ്ട്രോളജുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കലണ്ടറുകൾ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ വേണം ഇടാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥാനം തെറ്റിച്ച് കലണ്ടർ എല്ലാം ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ.

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ കലണ്ടർ ഇടുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈനിൽ പല മരണങ്ങളിൽ പലനിറണങ്ങളിൽ പല ഫോട്ടോകളിൽ എല്ലാം കലണ്ടറിൽ നമ്മൾ വാങ്ങി ഇടാറുണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നമുക്ക് ഫ്രീയായിട്ട് തന്നെ കലണ്ടർ തരാറുണ്ട് നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി തന്നെ നമ്മൾ കലണ്ടർ വാങ്ങി ഇടാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം.

തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കലണ്ടർ ഇടുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഇനി പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വസ്തു ദോഷം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കലണ്ടർ ഇടേണ്ട കൃത്യമായ ദിശ ഏതാണ് കലണ്ടർ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കലണ്ടർ ഇടാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗമാണ് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളർച്ചയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും ദിശ ആയിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *