ഈ വാക്ക് ദിവസവും രാവിലെ പറഞ്ഞ് തൂടങ്ങൂ, ജീവിതം രക്ഷപെടും ഉറപ്പ്

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഗുളികൻ എന്നു പറയുന്ന ഒരു ദേവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഗുളികന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആരാണ് ഗുളികൻ എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവതരിച്ചത് എന്നുള്ളതും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താണ് നീതി ഗുളികനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താണ് ഫലം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗുളികൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഗുളികൻ.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കഥകളും ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കേട്ടതിലും അപ്പുറം ഗുളികനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും ഇതിന് ഉപാസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്.

എന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്താണ് ഗുളികൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാകും തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഗുളികൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ വളരെയേറെ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഗുളികൻ ആരാണ് ഗുളികൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇവന്റെ അംശമാണ് നാഗ പെട്ട ഒരു രൂപമാണ് ഗുളികന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഗുളികൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *