വീട്ടിൽ പണം വന്ന് നിറയും സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും, പച്ചക്കർപ്പൂരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ മറ്റു മെസ്സേജ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തികരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിക്കാണം മറ്റു ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ പൈസ വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ധനത്തിന്റെ വരവ് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം പോലെ എല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നു ഏതു വഴിയിലൂടെയാണ് പണം വന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാനായി കഴിയുന്നില്ല എത്രത്തോളം അധ്വാനിച്ചാലും ഒന്നും മിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചില ആളുകളുടെ പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ.

   

വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ധനത്തിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് പുതിയ വഴികൾ ഒന്നും തന്നെ തുറന്നു കിട്ടുന്നില്ല ചെന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രീതികളിലും ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുക വരവ് വർധിക്കാൻ ആയിട്ട് ധനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും നിലം ഭദ്രമാക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിപാടോ പൂജകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കരുതി അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ മതി.

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നേരിടുന്നവർക്ക് അതുപോലെതന്നെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള വരവ് കൂട്ടണം അതുപോലെതന്നെ വെള്ളം പോലെ തന്നെ പണം ചെലവായി പോകുന്നതെല്ലാം തന്നെ മാറ്റണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാൻ ആയി പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന ഒരു കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വളരെ നല്ല വൃത്തിയോടും കൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റേതായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും ഉയർച്ചകളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവും വേണ്ട മലമുറകൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൈമാറും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *