പലമടങായി പണം പെരുകും.. പാഴ്ചെലവുകൾ കുറച്ച്, ഈ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ വെച്ചാൽ !!!

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് പേഴ്‌സ് എന്നുള്ളത് ചില പേഴ്സ് ചില ആളുകളുടെ കൈകളിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐശ്വര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ എപ്പോഴും പണം എല്ലാം കാണും എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ആകട്ടെ അതിൽ പണം എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പണം എല്ലാം ഉണ്ടാകില്ല എത്ര നമ്മൾ പണം അതിൽ വച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമിതമായിട്ടുള്ള ഓരോ രീതിയിലുള്ള ചെലവുകൾ എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ.

   

പണം നിലനിൽക്കില്ല നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണി പേഴ്സൺ നല്ല ലക്കി ആകുന്നതെങ്ങിനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പേഴ്സിൽ പണമുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഓരോ ചെലവുകൾ എല്ലാം തന്നെ വന്നു അതെല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പേഴ്സിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാഴ് ചെലവുകൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാം എന്നും നമ്മുടെ പേഴ്‌സിലെ പണം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി എപ്പോഴും വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുക ഉളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത കടലാസ്സുകൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള.

റെസിത് അതുപോലെതന്നെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ മാറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ ബസ് ടിക്കറ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയേണ്ടതാണ് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ പേഴ്സിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പേപ്പറുകൾ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി പേഴ്സ് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെതന്നെ കീറിയ പേഴ്‌സ് അതുപോലെതന്നെ സിബ്ബ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു പേഴ്സ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ പുതിയ ഒരു പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട്.

ഉപയോഗിക്കുക ചില ആളുകളാണ് പത്തും ഇരുപതും വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം അതൊരു ലക്കി ആയിട്ടുള്ള പൈസ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു പേഴ്സ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ചെലവുകൾ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈകളിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നിറച്ചു വെച്ചാൽ പോലും ഒരു പണം അതിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാഞ്ഞൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *