കടവും കയറും കുടുംബവും മുടിയും, ചൂല് സ്ഥാനം തെറ്റി സൂക്ഷിച്ചാൽ, ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂല് ഏതാ വിധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടപോലെ പരിഗണിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കും നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല നാൾക്ക് നാൾ കഴിയുംതോറും നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ചൂലിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ല എങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ചൂലിന് ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ നൽകണം ആസ്ഥാനം.

   

ചൂലിന് നൽകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിവൃത്തി ഉണ്ടാകും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യവും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും കലഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു ധനം വരുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ചൂലിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ല എങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചൂലിന്റെ സ്ഥാനവും ചൂരലും നൽകുന്ന പരിഗണനയും അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചൂലുകൾ എപ്പോഴും.

സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ദക്ഷിണ പശ്ചിമ ഭാഗത്തായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെതന്നെ ചൂല് ഒരിക്കലും നേരെ വെക്കരുത് അത് സാധാരണ ഇടുന്നത് പോലെ തറയിൽ കമ്മിറ്റി ഇട്ടേക്കുക വൈകുന്നേരം ഒരിക്കലും വീട് വൃത്തിയാക്കുവാനായി ചൂല് ഉപയോഗിക്കരുത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാരിദ്ര്യം ഒരിക്കലും മാറില്ല അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും വൈകുന്നേരം.

സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് നമ്മുടെ ധന ആഗമനത്തെ പ്രതികൂലമായി തന്നെ ബാധിക്കും ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല ദാരിദ്ര്യം ആയിരിക്കും ഫലം സകലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തമ്മിലടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ രാവിലെ വൃത്തിയാക്കുക സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *