ഈ 5 തെറ്റുകൾ ചെയ്യല്ലേ, വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ, ഇതിലൂടെ വന്നു ചേരുന്നത് വലിയ ദോഷമാണ്!

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും സാന്നിധ്യവും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഏത് വീട്ടിലാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃതികളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്.. അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉയർച്ചകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ..

   

അതുപോലെ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്ത വീടുകളിൽ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല.. അത്തരം വീടുകളിൽ ഒരു ഐശ്വര്യവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം.. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ രണ്ട് നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാറുള്ളത്.. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി പറയുന്നത് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്..

ഇത് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.. ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

https://youtu.be/gxtl2LRsMKI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *