അടുക്കളയിൽ ഈ 4 വസ്തുക്കൾ വെക്കല്ലേ, ആ.യു.സ്സ് കുറയും ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ,

ഒരു വീടിന്റെ ഹൃദയഭാഗം തന്നെയാണ് ആ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിൽ പൂജാമുറി തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം തന്നെയാണ് അടുക്കൽ നമ്മൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വീടിന്റെ അടുക്കള ശരിയല്ല ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയുടെ വാസ്തു മോശമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ സ്ഥാനം തെറ്റിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും.

   

എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാളുകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുർമരണങ്ങളും ആയുസ്സിനുള്ള ക്ഷതങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കടുത്ത ദോഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും അടുക്കളയിലൂടെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വന്ന ചേരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാം ആളുകളോട് ആയിട്ട് എന്റെ ഒരു വലിയ അപേക്ഷയാണ്.

ഞാനിവിടെ പറയുന്ന മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാകാനായി പാടുള്ളതല്ല വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുസിന് വളരെ ദോഷമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ അടുക്കള ഒരിക്കലും മലിനമായിട്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവരും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരോടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *