ഈ മാനിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടോ, മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരെ പോലെ സ്നേഹിക്കാനറിയാം, എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിക്ച്ചറാണിത് എന്താണ് ഇത് എന്നല്ലേ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം വളരെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ആണ് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇന്നും ജോസഫ് തന്നെ കട എല്ലാം തുറന്നു കച്ചവടം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം കട ചെയ്യുന്നത് കച്ചവടം തീരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട്.

   

തന്നെ കട തുറന്നു അതുപോലെതന്നെ തുറന്നതാണ് കസ്റ്റമഴ്സ് ആരും തന്നെയില്ല അപ്പോഴാണ് കടയിലേക്ക് ഒരു മാൻ വന്നത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും പട്ടിണി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആ മാനു വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു മാൻ പോയ അദ്ദേഹം കടയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പിന്നീടാണ് വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അമാൻ അല്പസമയത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവന്ന് നിൽക്കുന്നു കാര്യം.

അറിയാനായി അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഞെട്ടി ഈ മാൻ പോയി വേറെ മൂന്നു മാനെ പോയി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ മാനുകൾ എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്നത് എന്ന് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാകാനായി കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആമാനുകൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഇവരും പട്ടിണി തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൂടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമോ ഭക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാരെ കൂടി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് മാൻ.

കാട്ടിയ മനസ്സ് ശരിക്കും മനുഷ്യന്മാരുടെ തുല്യമല്ലേ പിണറായി കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മനസ്സുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാനായി സാധിച്ചു വലിയ അത്ഭുതം ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും കൗത്തുയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നത് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *