കാലദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങൾ, ഈ പൂക്കൾ പൂച്ചെടികൾ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പോകല്ലേ

നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ എല്ലാം നട്ടുപുലർത്തുന്നവർ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ പൂച്ചെടികൾ കയ തരുന്ന ചെടികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്താറുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തു അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് തന്നെ ചില അടുത്തുള്ള ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും വളർത്തുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടകാലം വരാനായി പോകുന്നതിന് ദുരിത ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം.

   

വരാനായി പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ വളർത്തി പൂത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം കടന്നുവരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള ദുഃഖം ആയിരുന്നു വാർത്തകൾ ഞാൻ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അത് ഏതെല്ലാമാണ് ഏതെല്ലാം ചെടികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷകരമായിട്ടും നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ആ പൂക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് എല്ലാം കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട്.

തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചകളിലും നടത്തിവരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി പൂജ ഉള്ള ദിവസം തന്നെയാണ് പൂജയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവർ പേരും നാളും എത്രയും വേഗം തന്നെ പറയുക അടുക്കല വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവരെ പേര് ജന്മനക്ഷത്രം ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *