ജീവിതം പച്ച പിടിക്കുമോ ഇല്ലയോ, ഇനി ഈ കാര്യം ഗണപതി ഭഗവാൻ പറയും

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യം 32 തരം ഗണപതി സങ്കല്പങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ തൊടുകുറി ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഗണപതി രൂപങ്ങളെ മാത്രമാണ്.. ഈ പറഞ്ഞ 32 രൂപങ്ങളും ഭഗവാൻറെ 32 ഭാവങ്ങളെയാണ് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗണപതി രൂപങ്ങളും നമ്മുടെ തൊടുകുറിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്.. അതായത് വിഘ്നേശ്വരന്റെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഊർജ്ജം പ്രസരിക്കുന്ന സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ്..

   

ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ശിവൻറെ ആവട്ടെ വിഷ്ണുവിൻറെ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ ആകട്ടെ ആദ്യം ഗണപതിക്ക് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പതിവ് ഉണ്ട്.. എന്നുവച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഗണപതി പൂജയ്ക്ക് വെറും 10 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം മതി.. അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.. ഇത് ചെയ്തതിനുശേഷം ആണ് എത്ര വലിയ സപ്താഹങ്ങൾ ആണെങ്കിലും യാഗങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഒരു വിവാഹമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഗൃഹപ്രവേശം ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്.

തടസ്സം നിവാരണത്തിനു വേണ്ടി വിഘ്നേശ്വര പൂജ നിർബന്ധമാണ്.. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഗണപതി എന്നുള്ള അദൃശ്യ ശക്തി നമുക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന തടസ്സത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും കൂടാതെ എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ്.. ഈ പറഞ്ഞതാണ് മറ്റെല്ലാ ദേവതകളിൽ നിന്നും ഗണപതി ഭഗവാന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഭഗവാനെ വിഗ്നേശ്വരൻ എന്നു പേര് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.. ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ജീവിത വഴിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര വലിയ തടസ്സങ്ങൾ ആണെങ്കിലും അത് നോക്കിനിൽക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചാൽ ഉള്ള അത്ഭുത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്.. ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് അത്ഭുതം എന്നു പറഞ്ഞാൽ മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *