മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കളർ തെരഞ്ഞെടുക്കുവോ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം

ഇന്നത്തെ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ തൊടുകുറിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ട് നടന്നു കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് നടക്കുക എന്ന് എന്നും അറിയാവുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും വളരെയധികം.

   

അനുയോജ്യമായ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയും ഈ പ്രയത്നിക്കാവുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാവുന്ന ആഴ്ചയിലെ തന്നെ ഏഴു ദിവസങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള ദിവസം ഏതാണോ അതാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രയത്നിക്കുന്ന ദിവസം എന്നും പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ അല്പം ഭാഗ്യം കുറവ് ഉള്ള ആൾ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതു പറയാനുള്ള കാരണം നല്ല ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ചില ആളുകളുടെ 40 നക്ഷത്രം.

ആളുകളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും ഒക്കെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നാൽ നിങ്ങളെയും കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറവുള്ള ഭാഗ്യത്തിന് അളവ് വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നു നിറങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ചുമപ്പ് രണ്ടാമത്തെ പച്ച മൂന്നാമത്തെ നീല കളർ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ.

ആ ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നടന്നു കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്താണ് ആ ഒരു ആവശ്യം നല്ലതു പോലെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു ചിന്തിച്ച് വേണം ഒരു നിറം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് പനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും ആകാവുന്നതാണ് വളരെ അധികം നാളായിട്ടും മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് നടക്കുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് നടന്നു കിട്ടുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലവിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *