ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കുതിച്ചുയരും, ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മതി…!

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കണ്ണേറ് പ്രാക്ക് എരിച്ചൽ ദൃഷ്ടി ദോഷം വാക്കുദോഷം അതുപോലെതന്നെ അയൽദോഷം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നല്ല ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നല്ലൊരു ആഹാരം വാങ്ങി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ക്ഷനെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി പോയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ.

   

വീട് ഒന്നും മോടി പിടിപ്പിച്ചാൽ എന്തിന് കൂടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഏൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ ഒരു ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാതെ.

ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ എരിച്ചൽ മാനസികരമായിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാംകൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

നമ്മൾ ഒരു ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാലും നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രിബുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെതന്നെ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം എല്ലാം ഉയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാരണമായിരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുള്ള അതും ഉണ്ടാവുക സ്വൈര്യം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നിട്ട്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *