ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ കിണ്ടിയിലെ തീർത്ഥം കൊണ്ട്, വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം മഹാഭാഗ്യം വന്നു ചേരും

നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കിണ്ടിയിൽ ജലം കൂടി തീർത്തും കൂടി അവൾ വിളിക്കുന്ന അടുത്ത വയ്ക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഈ വയ്ക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ശതമാനം ആളുകളും ഇന്ത്യൻ ഒരു മഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാം നമ്മൾ അതും മുറ്റത്ത് ചിലപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും.

   

ചിലപ്പോൾ സിങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കളയും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജലത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും എല്ലാം വളരെ മഹത്വം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിലവിളക്കിനു മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്കിന് സമീപം വയ്ക്കുന്ന കിണ്ടിയിലെ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിണ്ടിയിൽ നിലവിളക്കിനോട്‌ ഒപ്പം വെയ്ക്കുന്ന ജലം അത് വിളക്ക് ആണച്ചതിനുശേഷം ആ ഒരു ജലം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ രീതികളിലുമുള്ള ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഈശ്വരന്റെ ചൈതന്യവും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും ജീവിതം സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആയി തന്നെ ഉയരുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് അറിയുന്നുണ്ട്.

ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് അമ്മമാരും ഞാനിവിടെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരം തന്നെയാണ് വീഡിയോയുടെ താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പറയണം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മധുര പ്രയോജനം ആകും അത്രയും അധികം കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *