ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ വാഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?!

വൈവിധ്യങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രഹമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഒരു അത്ഭുതം നീയാണ് 150 വർഷത്തോളം തന്നെ തല എടുത്തോളം നിൽക്കുന്ന ഭീമൻ മരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വളരെ വലുതും പ്രായമായിട്ടുള്ള ചില വിചിത്രമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയി പോകുന്നത് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് കടക്കാം ബയോബം tress കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ.

   

ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പ്രതീകം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പരമ്പരാഗത ആഫ്രിക്കൻ നാടോടി കഥകളും ഈ മരത്തിലെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് പനയും പോലെ ഒറ്റത്തടിയിൽ ഉയരുന്നു പൊങ്ങി കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇലകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരം നല്ലവണ്ണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മരത്തിന്റെ തടിയിൽ വേറെ ശാഖകൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയില്ല 200 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അതായത് മനുഷ്യരാശിക്കും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ.

വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള സസ്യ വർഗ്ഗം തന്നെയാണ് ബയോ ബാബു വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള ആഫ്രിക്കയാണ് ഇവയുടെ ജന്മദേശം ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാൽ ഇവ മഴക്കാലത്ത് അതിന്റെ വലിയ തടിയിൽ വെള്ളം സംരക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അത്ര ഒരു മരത്തിന് 3500 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് 5000 വർഷം വരെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് 30 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലും 50 മീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിലും വളരാനായി കഴിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *