കണ്ണൂരില്‍ കോഴി പ്രസവിച്ചു; ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും അത്ഭുതം!!!

കോഴി പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനായി കഴിയുന്ന അല്ല എന്നാൽ കണ്ണൂരിൽ ഒരു കോഴി പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് എത്തുന്നത് പിണറായിയിലാണ് ആരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുന്ന സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തണലിൽ തള്ള കോഴിയുടെ പ്രസവം നടന്നിട്ടുള്ളത് വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജനം ഒന്നാകെ തന്നെ ഇളകി ആ കാഴ്ച കാണാനായി തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.

   

ബീഡി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴിയാണ് ഇവർക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ആയിരുന്നു 100 കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസുഖം വച്ചുപോയി അവശേഷിക്കുന്ന 30 കോഴികളിൽ ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞതവണ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുതവണ മുമ്പാണ് കോഴികൾ മുട്ടയിടാനായി ആരംഭിച്ചത് കോഴിമുട്ടയിൽ പലപ്പോഴും രണ്ടു മഞ്ഞ കുരു കാണാറുള്ളതായിട്ടും മുട്ടകൾക്ക് സാധാരണ കഴിഞ്ഞതിൽ വലുപ്പം.

ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും വീട്ടുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പ്രസവത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നത് വായ കാലിലെ എല്ലാം തന്നെയുള്ള ജീവനില്ലാത്ത ഒരു രൂപമായിരുന്നു എന്നാൽ കൊക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെതന്നെ കഥയിലെ നായികയായിട്ടുള്ള കോഴിക്ക് പ്രസവശേഷം അധികം നേരം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായില്ല പ്രസവത്തിനുശേഷം തള്ള കോഴിക്കേ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചത്തു തള്ളക്കോഴിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി എങ്കിലും തോടിന്റെ കവചം രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിദഗ്ധ ആളുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വികസിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *