ഇന്ന് പൗർണ്ണമി ഈ 2 വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് ഉപ്പിൽ വെക്കു, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലഭിക്കും

ചന്ദ്രനു മനുഷ്യനുമായി വളരെ വലിയ ബന്ധം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് വേലിയേറ്റം കുറച്ചിൽ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാണ് മുതലാളുകളും ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയം അതായത് പൂർണി അതായത് പൗർണമിയോട് തന്നെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉള്ളവരായി മാറുന്നതാണ് എത്രത്തോളം വലിയ മാനസികരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു സമയം അല്പം എങ്കിലും സമാധാനം.

   

അനുഭവിക്കാനായി കഴിയുന്നതുമാണ് കൂടാതെ തന്നെ സൗന്ദര്യവർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തേച്ചു കുളിക്കുന്നത് മുടി വെട്ടുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഉത്തമം തന്നെയാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം അഥവാ പൗർണമി നാളിൽ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു വളരെ ശുഭദിനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു മിഥുന മാസത്തിലെ പൗർണമി ശനിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളി പാടുന്നതല്ല മറ്റന്നാളും എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഉത്തമമാണ്.

ഈ ഒരു മിഥുനം മാസത്തിലെ പൗർണമിക്ക് പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ വീടുകളിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട പൗർണമി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രം ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *