സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശാസ്ത്ര ലോകത്തിലെ ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത സ്ഥലം

വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതി ഇഷ്ടദാനം വേറൊരു ഗ്രഹത്തിലും നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നത് അല്ല അതിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വിചിത്രവും അത്ഭുതകരവും ആയിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിപ്രിതപാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണാനായി പോകുന്നത് വീഡിയോ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ടെൻഷനിലെ സോഡാ കടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന.

   

തടാകം 2013 ലാണ് ലോകത്തിലെ ശ്രദ്ധ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് പണി തന്ന ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ കൗതുകം ഉയർത്തുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഈ തടാകത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ജീവികളുടെ ഇന്ത്യൻ ബോഡിയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ സാധാരണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവയെല്ലാം തന്നെ കല്ലുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ തടാകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ.

അവ കല്ലുകളായി മാറും എന്നുള്ളത് സാരം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ കട്ടിയുള്ള തൊലിക്കുകൾ ഉള്ള പക്ഷികളാണ് പോലും വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഈ തടാകത്തിൽ അതിജീവിക്കാനായി കഴിയുന്നതു പോലും ഈ മനുഷ്യരെപ്പോലെ വളരെ നേരത്തെ ചർമ്മമുള്ള ജീവികൾക്ക് ഈ തടാകത്തിലെ ജലം ചെറുതായി തന്നെ ഒരു ആസിഡിന്റെ ഒരേ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല കാട്ടുപോത്ത് പോലെയുള്ള വലിയ ജീവികളുടെ ശരീരവും ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *