ഓടുന്ന നായയെ പിന്തുടർന്ന യുവതി നായയുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ഞെട്ടി !!! ഭക്ഷണ പൊതിയും കടിച്ച് പിടിച്ച് ഓടുന്നു

എല്ലാദിവസവും ഭക്ഷണപ്പൊതിയും കടിച്ചുപിടിച്ച് ഓടുന്ന നായയെ പിന്തുടർന്ന യജമാനൻഡാലിയുടെ പ്രവർത്തി കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി നായകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥകൾ എല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നായയുടെ പ്രവർത്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രസീലിലാണ് ബ്രസീലിയൻ ചേരിയിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യുവതി റോഡിൽ അലിഞ്ഞു തിരയുന്ന ഒരു നായയെ.

   

ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്താനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ യുവതി നായയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനു സംരക്ഷിതയും എല്ലാം ചെയ്തു ആ നായ തന്റെ പുതിയ യജമാൻ ആയി തന്നെ വേഗം തന്നെ ഇണങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ആ യുവതി ഉറക്കം ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ നായയെ കാണാനായി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നായ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ ചെറുതായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ യുവതി അടുത്ത ദിവസം.

നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ സമയമായപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇത് സ്ഥിരം ആയപ്പോൾ നായയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ ആശ്ചര്യം തോന്ന യുവതി അന്ന് അവനെ പിന്തുടരാനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവന്റെ പിറകെ തോന്നിയ സ്ത്രീ കണ്ടത് കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നിട്ട് ആയ ഒരു റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ആരെയോ കാത്തുനിൽക്കുന്നതാണ് കുറച്ചു.

കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുതിയ മായി തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് വരികയും അത് അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും ആണ് നായികയും പിന്തുടർന്ന് യുവതി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിചു നായ മാറിനിൽക്കുന്നതും യുവതി ബാക്കിവന്ന ഭക്ഷണത്തെ പൊതിഞ്ഞു അവന്റെ മുമ്പിൽവെച്ച് കാണാനായി കഴിഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് വായിൽ കടിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോകുന്നത്ആ യുവതി കണ്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാനും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *