കാമുകിയെ എന്നുംരാത്രി വീട്ടിലെത്തിച്ച് രാവിലെ തിരിച്ചാക്കി; എന്നാല്‍ ഈ തവണ പണി പാളി

പ്രണയിക്കുന്നവർ ചെയ്തുകൂട്ടുന്നത് എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിയില്ല പ്രേമത്തിന് കയ്യും കാലമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുക്കിയിലെ യുവമിഥുനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൈറലായി മാറുന്നത് നല്ല ഒന്നൊന്നര പണിയാണ് 18 വയസ്സുള്ള കാമുകനും കാമുകിയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അറിഞ്ഞേ തലയിൽ കൈവരിക്കുകയാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഇടുക്കിയിൽ രണ്ടുപേർ വർഷങ്ങളായി.

   

പ്രണയത്തിലായിരുന്നു കുട്ടിയെ ബൈക്കിൽ എത്തി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണയം പങ്കിടുകയായിരുന്നു യുവാവ് പ്രേമം നടിച്ച് വശത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് പെൺകുട്ടിയെ ഇയാൾ രാത്രി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷമായി ആരും ഇത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ ആകുന്നതോടുകൂടിയാണ് ബൈക്കിൽ എത്തുന്ന ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നത് രാത്രി 10 മണിയോടുകൂടി.

തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനെ സമീപം കുറ്റക്കാട്ടിലേക്ക് ബൈക്ക് ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നി പിറകിലേക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കഴിയുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പേതന്നെ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ഇവർ ആരായി താമസിച്ചു ഇതോടുകൂടി തന്നെ ഇരുവരും പേടിച്ചു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *