വീട്ടിൽ തുളസി അപകടം വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ? തുളസി ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പുണ്യ സസ്യം തന്നെയാണ് തുളസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തുളസി എല്ലാം വീടുകളിലും നട്ടുവളർത്തുന്നത് വളരെ അനിവാര്യം തന്നെ ആകുന്നു തുളസി ഉള്ള ഇടത്ത് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും സാന്നിധ്യമല്ല ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് കൂടാതെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാനായി തനി വീടുകളിൽ തുളസി നട്ടുവളർത്തുന്നത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാവുന്നതാണ്.

   

ഭഗവാന്റെ ഉത്തമമായ ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രതീകം തന്നെയാണ് തുളസി ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളിൽ നട്ടും പരിപാലിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് തുളസി കിഴക്ക് വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ തന്നെയാണ് തുളസി നട്ട് പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ദിശയിൽ ഒരു തുളസി എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിശകളിൽ ഇവ വളരുന്നത് തെറ്റില്ല തുളസിത്തറയിൽ ഒരു തുളസി എങ്കിലും നട്ടും പരിപാലിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇതിന് സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ആയാലും ചെടി.

നട്ടു പരിപാലിക്കാൻ ആയിട്ട് വളർത്തരുത് ഇനി ദിവസവും തുളസിക്ക് ജലം സമർപ്പിച്ചാൽ ഉള്ള ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആയിട്ട് വരും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ്വം തന്നെയാണ് തുളസി തന്റെ പാദത്തിൽ തുളസിയെ സമർപ്പിക്കുന്ന വരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ഇത് ജീവിതത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *