വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കറിവേപ്പ് വളർത്തിയാൽ… ആയുസ്സിന് വരെ ദോഷം

പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും നട്ടുവളർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കറിവേപ്പില എങ്കിലും ഉണ്ടാകും കറിവേപ്പില പോലെ എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കറിവേപ്പില അത്തരം നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒന്ന് അല്ല ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും കേശ ചർമ സംരക്ഷണത്തിനും എല്ലാം തന്നെ ഏറെ തല തന്നെയാണ് ഇതല്ലാതെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല ജ്യോതിഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

   

ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കറിവേപ്പിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പൊതുവായി ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശയിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കറിവേപ്പില നട്ടുവളർത്തുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ അത് വളരാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചില തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് നടുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ വളരാറില്ല എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ആ തൈയ്കൾ നശിച്ചു പോകാറുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പ് വളരുന്നത്.

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രസാദം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉള്ളടത്ത് മാത്രമാണ് കറിവേപ്പില നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തഴച്ചു വരാറുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ അല്ല കറിവേപ്പില വളരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിലൂടെ മരണ ദുഃഖ ഫലം വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം.

ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ നടേണ്ട ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില കാരണം കറിവേപ്പില തെറ്റായിട്ടുള്ള ദിശയിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ഗൃഹനാഥയ്ക്കാണ് അതിലൂടെ തന്നെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിവേപ്പില വീട്ടമ്മമാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ് നീ കറിവേപ്പില അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *