ഇങ്ങനെ നന്ദിയുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ് നോക്കൂ, ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം അതെന്തു തന്നെയായാലും നടക്കും

അവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതിയിൽ ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവി ദേവി മാരുടെ.

   

നമ്മുടെ കുടുംബദേവന്റെ കുടുംബദേവതയുടെ നൽകി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവസങ്കല്പം ദേവി സങ്കല്പം ഏതാണ് ദേവി ദേവിമാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുമ്പിലായിട്ട് ആ ദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്റെ വാഹനം ഏതാണോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ്.

നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇവന്റെ മുന്നിലായി നനന്ദിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കഴിയും അതേപോലെതന്നെ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗരുഡനെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മയിൽ വാഹനം കാണാനായി സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ എലിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ നീ ഒരു ദൈവമാരോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് വാഹനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും ഇതിനെ അവഗണിച്ചു വരാനാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പതിവുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *