മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ തൊടു ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച്!!!

ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ.. രണ്ടാമത്തേത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി.. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ശ്രീ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ ആണ്.. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.. അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം.. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം..

   

മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ചിന്തിക്കുക.. ആ ഒരു ആഗ്രഹം എത്രത്തോളം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കുമോ.. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും.. നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി എന്നിവ അറിയാൻ ഏറ്റവും ഫലവത്തായ ഒരു ദിവ്യശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.. സകല ശാസ്ത്രത്തിലും അഗ്രകണ്യനും പണ്ഡിതനും.

ആയിരുന്ന സഹദേവ രാജകുമാറിന്റെ ഈ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിൻറെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്.. ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക.. സകല ദുഃഖങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്തുന്ന സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ.. ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തത് ഒന്നും തന്നെയില്ല.. തൻറെ ഭക്തരുടെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ.. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മുരുക ഭഗവാൻ ആണ്.. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *