ഇവിടെ ആണോ അടുക്കളയിൽ അരി പാത്രം വെക്കുന്നത്? ഉടനെ മാറ്റൂ വീട് മുടിയാൻ ഇത് മതി

ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് തിരുമേനി നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിൽ അരി പാത്രം എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അരി പാത്രം നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എവിടെവച്ചലാണ് നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട്.

   

അപ്പോൾ ആ അരി പാത്രം വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പാത്രത്തിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെ വച്ചവരാണ് നമുക്ക് ദോഷം വന്നുചേരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിലെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം എന്നോട് തന്നെയാണ് ആ വീട്ടിലെ ധ്യന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം പണ്ടുകാലത്ത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ അരി താഴെ വീഴുകയാണ്.

എങ്കിൽ നമ്മൾ അരി പാത്രം എടുത്ത് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അരി താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് അരി നിലത്ത് വിഴ്രുത് വീണാൽ തന്നെ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല അത് നുള്ളി പെറുക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് നിലത്ത് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടുംബം മുടിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിലത്ത്.

ചവിട്ടരുത് വീഴരുത് എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അരി ഒരിക്കലും നിലത്ത് വീഴാനായിട്ട് പാടില്ല അഥവാ നിലത്ത് വീണു കഴിഞ്ഞാലും അത് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നുള്ളി പെറുക്കി എടുത്തു കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിലും വെച്ച് തിരുനെറ്റിലും വെച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ട് വന്ദിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *