ഈ വീഡിയോ കാണുക സ്പിന്നിംഗ് വീൽ പരിഷ്കരിച്ച രീതി,മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത്, ചെയെത് നോക്കൂ അത് നടക്കും ഉറപ്പ്

ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്കും ഈ പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിനും അതോടൊപ്പം ഈ സ്പിന്നിംഗ് വീൽ ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻറെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപദേശിച്ച ആ ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്കും ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു.. ഇവിടെ ഈ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ബുദ്ധസന്യാസിമാരുടെ അതി സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയിൽ തെളിഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്.. അതായത്.

   

നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പിന്നെയും ബിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് സ്പിന്നിംഗ് വീൽ ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു.. ആ ഒരു വീഡിയോ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോര മഹാ അത്ഭുതം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിവരും.. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് വ്യൂ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അതായത് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കിയിരുന്ന ധ്യാനിച്ച് ആളുകൾക്ക് അതിൽ പറയുന്നതുപോലെ.

തന്നെ കേവലം ഒരു മണിക്കൂർ ഉള്ളിൽ അവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നടന്ന കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.. ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രം ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ വീഡിയോ ആക്കിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത്.. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത്.. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി മെസേജുകൾ ആണ് ഇമെയിൽ വഴി നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *