എല്ലാവരും ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ, എല്ലാം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ ഒരു ശിവമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ

എല്ലാവരും ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ, എല്ലാം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ ഒരു ശിവമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ

ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് രാവിലെയാണോ സന്ധ്യ ആണോ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഉത്തരം ഇതാണ് കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും…
പഴയ വിളക്ക് തിരി ഇനി വെളിയിൽ കളയരുത് … സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടമുട്ടിനു കാരണമാകാം !!!

പഴയ വിളക്ക് തിരി ഇനി വെളിയിൽ കളയരുത് … സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടമുട്ടിനു കാരണമാകാം !!!

രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എല്ലാം വീടുകളിലും സാധാരണരീതിയിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് ഇനി രണ്ടുനേരം വിളക്ക് കതിക്കാനായി സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും രണ്ടു തരവും…
ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന വഴി/ഗേറ്റ്? എന്നാൽ വലിയ ദോഷം

ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന വഴി/ഗേറ്റ്? എന്നാൽ വലിയ ദോഷം

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാസ്തു ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ…
ഇത് വീട്ടിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ വളർത്തൂ സമ്പത്ത് കുതിച്ചു ഉയരുന്നത് കാണാം, കോടീശ്വരന്മാർ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചെടി,

ഇത് വീട്ടിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ വളർത്തൂ സമ്പത്ത് കുതിച്ചു ഉയരുന്നത് കാണാം, കോടീശ്വരന്മാർ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചെടി,

ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക കോടീശ്വരന്മാരും അവളുടെ വീട്ടിൽ വളരെയധികം രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ വളർത്തുന്ന ഒരു വാസ്തു യെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇന്ന്…
കണ്ടകശനി, അകാരണ ഭയം, രാഹുവിന്‍റെ അപഹാരം, ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നതാണ്

കണ്ടകശനി, അകാരണ ഭയം, രാഹുവിന്‍റെ അപഹാരം, ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നതാണ്

ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിന് എത്ര ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ…
പണത്തിന്റെ വരവ് രണ്ടു ഇരട്ടി കൂടാൻ, പച്ച കർപ്പൂരം കൊണ്ട് തന്നെ പണം ഒഴുകി വരും !

പണത്തിന്റെ വരവ് രണ്ടു ഇരട്ടി കൂടാൻ, പച്ച കർപ്പൂരം കൊണ്ട് തന്നെ പണം ഒഴുകി വരും !

മൂന്ന് പച്ച കർപ്പൂരം പോലും ഉപയോഗിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തെ കൊണ്ടുവരാനായി സാധിക്കുമോ പച്ചക്കർ പൂരം പലതരത്തിലുള്ള ത്രന്ത്രിക പരമായിട്ടുള്ള…
സമ്പത്ത് കുന്ന് കൂടാൻ കോടീശ്വരൻമാർ വീടുകളിൽ, നട്ട് വളർത്തുന്ന വാസ്തു ചെടി

സമ്പത്ത് കുന്ന് കൂടാൻ കോടീശ്വരൻമാർ വീടുകളിൽ, നട്ട് വളർത്തുന്ന വാസ്തു ചെടി

ധനം ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ…
ഈ അത്ഭുത മന്ത്രത്തിന്‍റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയൂ വെറും 9 ദിവസംകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും

ഈ അത്ഭുത മന്ത്രത്തിന്‍റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയൂ വെറും 9 ദിവസംകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും

ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ രചിക്കപ്പെട്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു മന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്…
വീട്ടിൽ സമ്പത്തു കുതിച്ചുയരും ഈ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

വീട്ടിൽ സമ്പത്തു കുതിച്ചുയരും ഈ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഒരു രീതിയിലും എനിക്ക് ജീവിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ ആണ് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ…
നിത്യവും ഒരു സ്ത്രീ ദീർഘസുമംഗലി ആയിരിക്കാൻ അണിയേണ്ട 5 വസ്തുക്കൾ. വിധവയോഗം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇവ അണിഞ്ഞാൽ

നിത്യവും ഒരു സ്ത്രീ ദീർഘസുമംഗലി ആയിരിക്കാൻ അണിയേണ്ട 5 വസ്തുക്കൾ. വിധവയോഗം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇവ അണിഞ്ഞാൽ

സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് ഒരു വീടിന്റെ നിലവിളക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയെല്ലാമാണ് ഒരു സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്…