ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 3 വർഷത്തേക്ക് ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക്, അനുഗ്രഹം നൽകി ഗണപതി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു

വരുന്നമൂന്നുവർഷം വരെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് വർഷം വരെ അവരുടെ സകലം തടസ്സങ്ങളും സകല ശത്രു ദോഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ട് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശുഭതം കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശുഭതം കാരണം ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന മൂന്നു രാശിക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ധനദണ്ഡം കാര്യതടസം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ട് ഇവർ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെയുള്ള ജീവിതം ഇവർക്ക് കൈ […]

ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 3 വർഷത്തേക്ക് ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക്, അനുഗ്രഹം നൽകി ഗണപതി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു Read More »

ഞായറാഴ്ച ഇത് മാത്രം ചെയ്യൂ, സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ …അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അതിശയം നടക്കും

പണ വരവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളും കൂടാതെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശുഭകരമായി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും ഉടനടി തന്നെ മാറിക്കിട്ടുവാനായി ഞായറാഴ്ച ദിവസം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു താന്ത്രിക പരിഹാരം ചെയ്തു നോക്കൂ അടുത്ത ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൺ ദൃഷ്ടി മാറുവാനും പണം വരവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാകുവാനും. ധാരാളമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങൾ

ഞായറാഴ്ച ഇത് മാത്രം ചെയ്യൂ, സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ …അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അതിശയം നടക്കും Read More »

അത്ഭുതം പോലെ നടന്നുകിട്ടും, എത്ര നടക്കാത്ത കാര്യവും ഈ വർഷത്തെ മഹാശിവരാത്രി നാളിൽ നടന്നു കിട്ടും

ശിവ രാത്രിക്ക് ഇനി വെറും 9 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ ഇന്ന് ഇവിടെ ആറുതരത്തിലുള്ള ശക്തി പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്രങ്ങളാണ് പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ ആറുതരം പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രങ്ങളുടെ അത്ഭുതഫല സ്ഥിതി അനുഭവിച്ച ആളുകളും ആരെയെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ 100% ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുളിരു കോരി ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന 6 പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രങ്ങളും മനസ്സ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ ഇത്

അത്ഭുതം പോലെ നടന്നുകിട്ടും, എത്ര നടക്കാത്ത കാര്യവും ഈ വർഷത്തെ മഹാശിവരാത്രി നാളിൽ നടന്നു കിട്ടും Read More »

ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടകാലം എപ്പോൾ അവസാനിക്കും, നല്ല കാലം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണോ?

തുളസി ഇല സമർപ്പിച്ച പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും സാധിക്കുന്ന ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തിക്കൊടകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേരിടേണ്ടതായിട്ടും വരാം അപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സർവ്വ തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകും ഒരു പത്തിരുടേയും ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം ആണ് ഭഗവാൻ നൽകുക അത്തരത്തിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു

ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടകാലം എപ്പോൾ അവസാനിക്കും, നല്ല കാലം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണോ? Read More »

ഈ 5 തെറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ചെയ്യല്ലേ, ഇത് പട്ടട സ്ഥാനം, മരണ ദുഃഖം ഫലം

വസ്തു അനുസരിച്ച് ഒരു വീടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് നൽകുന്ന പുരയിടത്തിന് 8 ദിക്ക്കൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അഷ്ടദിക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് കൂടാതെ മുലകളും ഈ 8 ദിക്കുകളും വലിയ പ്രാധാന്യം വസ്തുവിനും ഉള്ളതാകുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് 8 ദിക്കുകളിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പുരിടത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിക്ക്

ഈ 5 തെറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ചെയ്യല്ലേ, ഇത് പട്ടട സ്ഥാനം, മരണ ദുഃഖം ഫലം Read More »

എല്ലാവരും ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ, എല്ലാം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ ഒരു ശിവമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ

ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് രാവിലെയാണോ സന്ധ്യ ആണോ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഉത്തരം ഇതാണ് കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും രാവിലെ സന്ധയ്ക്കും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്താവുന്നതാണ് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് സന്ധ്യ സമയത്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഉത്തമം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി അതായത് ശരീരത്തിലെ രക്ത ഓട്ടം പ്രകൃതിയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്ന സമയമായി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു

എല്ലാവരും ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ, എല്ലാം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ ഒരു ശിവമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ Read More »

പഴയ വിളക്ക് തിരി ഇനി വെളിയിൽ കളയരുത് … സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടമുട്ടിനു കാരണമാകാം !!!

രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എല്ലാം വീടുകളിലും സാധാരണരീതിയിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് ഇനി രണ്ടുനേരം വിളക്ക് കതിക്കാനായി സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും രണ്ടു തരവും സന്ധ്യയ്ക്ക് തിരി തെളിയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയും വിളക്ക് തിരിയും അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കാനായി പാടുണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാം എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയും തിരിയും ദിവസം ഉപയോഗിക്കാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ആകട്ടെ എണ്ണം ബാലൻസ്

പഴയ വിളക്ക് തിരി ഇനി വെളിയിൽ കളയരുത് … സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടമുട്ടിനു കാരണമാകാം !!! Read More »

ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന വഴി/ഗേറ്റ്? എന്നാൽ വലിയ ദോഷം

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാസ്തു ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ശരിയാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി എത്രത്തോളം തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇനി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാലും അത് ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള യോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ പിന്തുടരും പരാജയങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ

ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന വഴി/ഗേറ്റ്? എന്നാൽ വലിയ ദോഷം Read More »

ഇത് വീട്ടിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ വളർത്തൂ സമ്പത്ത് കുതിച്ചു ഉയരുന്നത് കാണാം, കോടീശ്വരന്മാർ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചെടി,

ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക കോടീശ്വരന്മാരും അവളുടെ വീട്ടിൽ വളരെയധികം രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ വളർത്തുന്ന ഒരു വാസ്തു യെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു ചെടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യം സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഈ ചെടി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. വീണ്ടും വീണ്ടും ധനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനായി ധനം ഒരിക്കലും

ഇത് വീട്ടിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ വളർത്തൂ സമ്പത്ത് കുതിച്ചു ഉയരുന്നത് കാണാം, കോടീശ്വരന്മാർ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചെടി, Read More »

കണ്ടകശനി, അകാരണ ഭയം, രാഹുവിന്‍റെ അപഹാരം, ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നതാണ്

ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിന് എത്ര ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ജപിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ച് മൂന്നുദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഉറക്കം വളരെയധികം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാനായി കഴിയുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക്

കണ്ടകശനി, അകാരണ ഭയം, രാഹുവിന്‍റെ അപഹാരം, ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നതാണ് Read More »