വലിയ ദോഷം ഈ ദിശയിലേക്ക് നോക്കി കുളിച്ചാൽ, ഇനി ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോക്കല്ലേ …

വലിയ ദോഷം ഈ ദിശയിലേക്ക് നോക്കി കുളിച്ചാൽ, ഇനി ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോക്കല്ലേ …

വാസ്തു എന്നാൽ ഒരു സത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാകുന്നു വാസ്തുവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള ഊർജങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈശ്വരനുഗ്രഹത്തിനും…
ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും, വിരലിൽ ഈ മോതിരം അണിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ

ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും, വിരലിൽ ഈ മോതിരം അണിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ

സമ്പത്തിനെ ആകർക്ഷിനായി പ്രത്യേകം ആയിട്ടുള്ള കഴിവാണ് വെള്ളിക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം വഴിപാടായി നൽകുക അനേകം പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും…
ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലെ, കറിവേപ്പ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ? ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും

ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലെ, കറിവേപ്പ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ? ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും

വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ സസ്യങ്ങളും തുളസി ശങ്കുപുഷ്പം മുക്കുറ്റി തുടങ്ങിയവ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം…
നിങ്ങൾക്കായി പരമശിവൻ കാത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന വരം, എന്താണ് എന്ന് അറിയണോ?

നിങ്ങൾക്കായി പരമശിവൻ കാത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന വരം, എന്താണ് എന്ന് അറിയണോ?

പരമശിവനെ ആരാധിക്കാത്ത ഭക്തർ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരിക്കലും പരമശിവനെ ഏവരും ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ പരമശിവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്…
കടങ്ങൾക്ക് അറുതി വരും, പണ വരവ് വർധിക്കും മുരുക ഭഗവാന് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുക

കടങ്ങൾക്ക് അറുതി വരും, പണ വരവ് വർധിക്കും മുരുക ഭഗവാന് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുക

ദേവൻ പരമശിവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും പുത്രൻ സ്വാമി നമ്മുടെ സ്വന്തം ദുരിത ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 1000നാവു ആണ്…
പിത്യക്കൾ വീട്ടിൽ വലിയ അപ.ക.ടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നൽക്കുന്ന 5 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

പിത്യക്കൾ വീട്ടിൽ വലിയ അപ.ക.ടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നൽക്കുന്ന 5 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

പിതൃക്കളുടെ ദൂതരാണ് കാക്കകൾ പിതൃലോകത്ത് നിന്നും ദൂതുമായി വരുന്ന ജീവികളാണ് കാക്കകൾ എന്ന് പറയാം സന്തോഷം വരുന്നതിനുമുമ്പും ദുഃഖം അപകടം…
ജീവിതത്തിൽ വി.ധവാ യോഗം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ

ജീവിതത്തിൽ വി.ധവാ യോഗം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ

നിത്യവും നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്…
വീട്ടിൽ കടം തീരുന്നതിന് മുൻപ് വരുന്ന ജീവികൾ.. ഇതാ നല്ല കാലം വരാനായി പോകുന്നു

വീട്ടിൽ കടം തീരുന്നതിന് മുൻപ് വരുന്ന ജീവികൾ.. ഇതാ നല്ല കാലം വരാനായി പോകുന്നു

ധനം ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തവം ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒരേപോലെ തന്നെയാകുന്നു ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറങ്ങൾ…
വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ച എപ്പോൾ  ഇവയെല്ലാം ഈ ശിവ ചക്രം പറയും

വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ച എപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഈ ശിവ ചക്രം പറയും

ശിപ്രകോപിയും ശിപ്രസാദിയുമാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ.. അല്പം ജലം സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ.. തൻറെ…
സകല കടം തീരും കഷ്ടകാലം ഒഴിയും, കൈയ്യിൽ പണം വരും, ഒരു മാജിക്ക് പോലെ

സകല കടം തീരും കഷ്ടകാലം ഒഴിയും, കൈയ്യിൽ പണം വരും, ഒരു മാജിക്ക് പോലെ

വീടിനകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് വരുന്ന ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച തഴ്ച്ചുകൾ എല്ലാം സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ്…